Dokumentacja techniczna Rawlplug

Deklaracje Właściwości Użytkowych

Potrzebujesz dokumentów technicznych produktów Rawlplug? Pobierz je z dedykowanej platformy.

Na dokumentację techniczną Rawlplug składają się Deklaracje Właściwości Użytkowych (ang. Declaration of Performance) produktów wymagane przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną (EOT).

Deklaracje Właściwości Użytkowych zawierają następujące informacje:

  • numer deklaracji właściwości użytkowych,
  • niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,
  • dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta,
  • dane producenta,
  • zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu (hEN lub EDO),
  • numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT,
  • właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem.

Przejdź do dop.rawlplug.com

Pobierz dokumentację techniczną produktów Rawlplug

Dodatkowe informacje

Nie znalazłeś dokumentów, które są Ci potrzebne?

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta:

801 000 103

e-mail: info@koelnerpolska.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.